Vi har som mål at våre lekeplasser skal være i en forsvarlig stand, slik at våre innbyggere kan være sikre på at lek kan skje på en trygg og god måte.

Det stilles strenge krav til eiere av lekeplasser, enten de er private eller offentlige. Ulykker kan utløse erstatningsplikt. Forskriften om lekeplasser finner du her.

Vi vil legge ut status for den enkelte lekeplass, når vurderingen er foretatt. I vurderingene som gjøres bruker vi også ekstern kompetanse.
Oversikt over lekeplasser finner du her.