Informasjonsbrosjyre til våre seniorer, pensjonister og pårørende

Ønsker du en oversikt over aktuelle tjenester til kommunens eldrebefolkning, på papir? Du får brosjyren på Lillestrømbibliotekene, og i resepsjonen på rådhuset.

Dette er ment å være en informasjonskilde til innbyggere i Lillestrøm kommune som går over fra et aktivt yrkesliv til pensjon, eller til de som har trygdeytelser eller er pårørende.

Du vil finne ut mer om hva du kan gjøre selv. Du kan også finne tips til aktiviteter som kan gi et meningsfylt liv som frivillig eller deltaker. Det forventes at du selv tar valg som fremmer selvhjulpenhet, mestring og fortsatt deltakelse i samfunnet.

Brosjyren er utarbeidet av Lillestrøm eldreråd, Frivilligsentralene, Den kulturelle spaserstokken og Tjenestetorget. Du får brosjyren på Lillestrømbibliotekene, og i resepsjonen på rådhuset.