Informasjonsmøter

I samarbeid med Lillestrøm idrettsråd starter vi nå arbeidet med å utarbeide en ny temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet for perioden 2025-2028.

Vi gjennomfører tre informasjonsmøter på ulike steder, alle fra klokken 18.00 til 21.00. Her får idrettslag, foreninger og friluftslivorganisasjoner informasjon om veien videre om muligheten til å komme med innspill til planen. Fristen for innspill er satt til 1. februar 2024.

  • 28.11 på rådhuset i Lillestrøm for klubber i området Lillestrøm, Skjetten og Strømmen
  • 29.11 i Frogner idrettspark for klubber i området Leirsund, Frogner og Skedsmokorset
  • 30.11 i Sørumsand idrettspark for klubber i området Blaker, Sørumsand og Fetsund

Påmeldingsfrist er 17.11 kl. 23.55 og du kan melde deg på her!

Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Temaplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet skal tilrettelegge for fysisk aktivitet for kommunens innbyggere. 

Temaplanen skal:

  • Sørge for en målstyrt og prioritert utbygging av anlegg til idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Lillestrøm kommune.
  • Gi innspill til kommuneplanens arealdel for å sikre fremtidige arealer for lek, friluftsliv, idrett og fysisk aktivitet.
  • Danne grunnlag for søknad om statlige spillemidler til de anlegg som kvalifiserer til slik støtte.
  • Belyse støtteordninger og samarbeidsavtaler mellom kommunen og idretten.

Kom med innspill

Vi vil poengtere viktigheten med å delta på dette møtet. Innspill til temaplan er en sentral del av utviklingen av idrettsanlegg, friluftslivsanlegg og nærmiljøanlegg i Lillestrøm kommune. 

Vi oppfordrer lag og foreninger i Lillestrøm kommune å ta en runde internt i forkant av informasjonsmøtet.

På grunn av servering er det en påmelding til informasjonsmøte som dere finner i lenken i selve e-posten.

Vel møtt!