Legger til rette for villbier

Pollinator parken, som ligger langs flomvollen i Lillestrøm sentrum, ble åpnet den 20. mai. Parken skal hjelpe villbier i området.

bier pollinering flomvollen

Villbier er viktige pollinerende innsekter. Derfor fikk start up-selskapet Tiny Workers tillatelse til å grave ut et lite område langs flomvollen for å hjelpe villbiene i området.

Bestanden synker kraftig, i hovedsak på grunn av tap av leveområder som følge av utbygging og bruksendringer. De bor heller ikke i bikuber slik som honningbier gjør, men i ulike typer «hus» i naturen.

Tiny Workers utvikler Pollinator Parker – områder bestående av blomstereng med lokale blomster, bieboliger med inspirasjon av lokale verneverdige bygg, og skilt som skal gi kortfattet informasjon om utfordringen og tips til hva hver av oss kan gjøre for å hjelpe villbiene. Dette gjøres i samarbeid med forskere fra NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi), NINA (Norsk institutt for naturforskning) og Lillestrøm kommune.

Det vil ta 3-5 år for en blomstereng å oppnå sitt fulle potensial. I starten vil det dukke opp nye typer blomster for hvert år som går – noe man kan glede seg til. Engen vil bli slått 1-2 ganger i året, og den vil ikke bli særlig høyere enn 30 cm.

Etter vinteren vil det plasseres ut biehotell i området. Det er Egle Juodziukynaite og Joakim Mjelde Winum som står bak bedriften.