Innbyggerne bidrar

Lillestrøm kommune har en rekke tiltak og aktiviteter som skal ta oss til en mer bærekraftig framtid. Men innbyggerne først: Mange er klimabevisste og ønsker å gjøre tiltak der de kan. Og bevisstheten og ønsket om å bidra positivt øker. For de gamle akershuskommunene ser tallene slik ut:

 • 8 av 10 selger eller gir bort klær og utstyr de ikke bruker lenger.
 • 4 av 10 handler helst brukt.
 • 6 av 10 sier at de tenker mer på bærekraft og klima nå enn de gjorde for to år siden.
 • 8 av 10 mener de selv har et ansvar for å redusere sitt klimaavtrykk. 6 av 10 reparerer heller klær, utstyr og gjenstander enn å kjøpe nytt når noe går i stykker.
 • 84 prosent svarer at de unngår å kaste mat.
 • 1 av 3 kutter ned på antall flyreiser av klimahensyn.
 • 6 av 10 sykler, går eller velger kollektivtransport hvis det er mulig.
  8 av 10 gjør tiltak for å redusere strømforbruket sitt.
 • Mer enn 5 av 10 velger varer som er miljømerket eller er etisk produsert hvis mulig.
 • Hvis det er mulig, velger 5 av 10 spurte leverandører som tilbyr klimavennlige varer og tjenester.
 • 3 av 4 synes det er vanskelig å finne ut om varer og tjenester er produsert på en bærekraftig måte.
 • 7 av 10 synes det er for dyrt å velge varer og tjenester som er bærekraftige.

Hensynet til egen økonomi veier tyngre enn klima og miljø

Det er ikke bare hensynet til klima og miljø som gjør at folk kjøper gjenstander brukt eller gjør tiltak for å redusere eget forbruk. 6 av 10 svarer at de i hovedsak gjør dette av hensyn til egen økonomi, mens 3 av 10 reduserer forbruket av hensyn til klima og miljø.

 • 58 prosent av kommunene har et klimaregnskap.
 • 68 prosent har gjort endringer i tjenestemodell på grunn av klimaendringer, og 14 prosent planlegger endringer.
 • 18 prosent svarer at de verken har gjort eller planlegger dette.
 • 83 prosent av kommunene i regionen stiller krav om bærekraft til leverandører eller samarbeidspartnere.
 • 42 prosent av kommunene leverer klimavennlige tjenester i stor eller svært stor grad, mens 58 prosent svarer at de gjør dette i varierende grad.

Dette gjør Lillestrøm kommune

Politikerne i Lillestrøm har vedtatt at kommunen skal være klimanøytral innen år 2027. https://www.lillestrom.kommune.no/energi-klima-og-miljo/klimanoytral-drift/ I tillegg har vi en rekke tiltak gående:

 • Strategi for bærekraftig næringsutvikling https://www.lillestrom.kommune.no/skatt-bevilling-og-naring/naringsliv/naringsstrategi/handlingsplan-naringsstrategi/
 • Krav til klima og miljø i byggeprosjekter https://www.lillestrom.kommune.no/politikk-og-administrasjon/for-vare-leverandorer/krav-til-klima-og-miljo-i-vare-byggeprosjekter/
 • Klimafond, i samarbeid med Romerike Sparebank, til prosjekter som kan bidra til klimainvesteringer og økt bærekraft for næringsvirksomheter i Lillestrøm kommune https://www.lillestrom.kommune.no/skatt-bevilling-og-naring/naringsliv/klima-og-naringsfond/
 • Strategi for grønne innkjøp https://www.lillestrom.kommune.no/politikk-og-administrasjon/for-vare-leverandorer/innkjopsstrategier/

Om undersøkelsen

I bærekraftsundersøkelsen som Sentio har gjort for SpareBank 1, er Lillestrøm kommune på 2. plass på Østlandet. Den landsdekkende undersøkelsen er den største i sitt slag og tar for seg både holdninger og handlinger knyttet til bærekraft blant henholdsvis kommuner, bedrifter og privatpersoner.

Undersøkelsen ble gjennomført av Sentio for SpareBank 1 i perioden 17. februar – 11. april 2023. 6000 privatpersoner, 2100 bedrifter og 253 kommuner har svart, noe som gjør det til landets største bærekraftundersøkelse.