Ring legevakten først

Legevakten anbefaler at du alltid ringer først, slik at de kan vurdere hva som er riktig og best hjelp i hver enkelt situasjon.  

Ring først for best mulig hjelp. Foto: Christian Wangberg / Lillestrøm Kommune
Det hele starter med en telefon: Når du ringer 116 117, treffer du en sykepleier fra legevakten som gir medisinske råd på telefonen og vurderer ditt hjelpebehov: 
 
  • Er tilstanden alvorlig, blir du bedt om å komme på legevakten, eller du får lege eller ambulanse hjem. Telefonen besvares hele døgnet.   
  • Om hjelpen kan vente litt, får du et oppmøtetidspunkt på legevakten på Sørumsand, som gjør at du heller kan vente hjemme enn på legevakten. 
  • Du har også mulighet til å snakke med legevakten på video via din telefon. Her kan sykepleier, i samråd med lege, gi deg konsultasjon som gjør at du kanskje slipper å dra til legevakten. 

Ønsker å gi pasienter større forutsigbarhet 

Både legevakten i Lillestrøm by og legevakten avdeling Sørumsand er en del av Nedre Romerike legevakt. Begge kan benyttes av innbyggere i legevaktens distrikt. I Lillestrøm er legevakten døgnåpent. På avdeling Sørumsand  er legevakten åpen fra 16.00 til 23. 00 på hverdager og 12.00 til 20.00 i helg og helligdager.  
 
På avdeling Sørumsand  innføres det nå oppmøtetid. Alle pasienter får tidspunkt for oppmøte på Nedre Romerike legevakt, avdeling Sørumsand.  
 
På legevakten i Lillestrøm sentrum kan pasienter fortsatt møte opp uten å ha ringt først. Men her kan pasienter få beskjed om å dra til Sørumsand ved direkte oppmøte i Lillestrøm for å korte ned ventetiden og fordele besøkende etter hvor det er best kapasitet. 
 
Hensikten er å bidra til at pasientene får kortest mulig ventetid på selve legevakten. Skulle det oppstå akutte hendelser med fare for liv og helse, kan man selvfølgelig møte opp uten timeavtale på legevakta avdeling Sørumsand. 
 

Gode erfaringer med oppmøtetidspunkt 

– Flere legevakter har god erfaring med oppmøtetidspunkt. Det gir pasientene større forutsigbarhet. For oss gir det bedre oversikt over pasientflyten, og en forbedret arbeidshverdag for ansatte, sier Tonje Lorem som er leder for Nedre Romerike legevakt. 
 
– Legevakten klarer aldri å fjerne ventetiden helt, men ved å ha oppmøtetid ønsker vi å unngå at pasienter sitter unødig lenge og venter, sier Lorem. 
 

 
Slik fungerer oppmøtetid


Oppmøtetid betyr at du får et tidspunkt når du ringer legevaktsentralen. Tidspunktet settes ut i fra din helsetilstand og pasientpågang på begge legevaktsavdelingene.  
 
Hvis du ikke har ringt først, kan pasienter som møter opp på legevakta i Lillestrøm by få oppmøtetid og beskjed om å dra til Sørumsand, ut fra alvorlighetsgrad og pågang. 
  
 
– Det er viktig å understreke at oppmøtetid ikke er det samme som timeavtale. Det kan fremdeles bli venting, siden legevakta er en akuttmedisinsk tjeneste som tar hånd om plutselige og uforutsette situasjoner. Derfor lar det seg ikke å gjøre å planlegge for alt.   
 
 – Det er derfor vi kaller det «oppmøtetid» og ikke «time på legevakta», fordi ting kan endre seg hele tiden, sier Tonje Lorem.