Stasjonen er tegnet av Link Arkitektur og Multiconsult har hatt ansvaret for gjennomføring av prosjektet. 
 
Prisutdelingen fant sted mandag 13. November, biblioteket i Lillestrøm i forbindelse med lokal debatt om arkitektur. Dette er den tredje årlige utdelingen av Lillestrøm Kommunes Arkitektur- og Byggeskikkpris. Totalt ni kandidater var nominert innenfor kategoriene istandsetting, nybygg og nybygg/landskapsprosjekter.

Juryens begrunnelse

 Juryen, ledet av Espen Vatn fra Norske Arkitekters Landsforbund, hadde en utfordrende oppgave med å velge blant nominerte prosjekter i ulike stiler. Sørumsand Stasjon ble utpekt som vinner for sitt elegante, solide og vakre design: «Sørumsand stasjon er et sted som en stor mengde mennesker bruker hver dag, og her har landskapsarkitektene, arkitektene og planleggerne utviklet og tegnet et elegant, solid og vakkert stasjonsområde,» står det i juryens begrunnelse. 

Stasjonen, opprinnelig anlagt i 1892 og fullført i 1903, har gått gjennom en omfattende oppgradering som begynte i 2018 for å møte moderne behov. Prosjektet inkluderer nytt dekke, trappe- og heisundergang, heving og forlengelse av plattformen, samt en helt ny plattform på sørsiden mot eksisterende industribygg. Integrerte sykkelskur, overdekninger, parkeringsplasser, bussholdeplasser, benker og grøntområder bidrar til å skape et helhetlig og funksjonelt sted. 

 «Det er gode løsninger på universell utforming som er innlemmet godt i arkitekturen. Hele området bærer preg av god materialbruk og solid gjennomføring,» skriver juryen i sin begrunnelse. 

 Hele området utstråler soliditet og godt design, med detaljer som vekslende lys og mørk stein på dekket, ryddig utførte trinn og kanter, og gode løsninger på universell utforming. De karakteristiske «sommerfugltakene» over kulverten gir prosjektet en unik estetisk appell, kommenteres det i juryens begrunnelse. 

 Sørumsand Stasjon representerer «hverdagsarkitektur» på sitt beste, og juryen anerkjenner det som et flott og funksjonelt sted for brukerne. 

  Jurymedlemmer

  • Espen Vatn, Norske Arkitekters Landsforbund (juryens leder)
  • Torunn Hognestad, Norske Landskapsarkitekters Forening
  • Vegard Røhme, Fortidsminneforeningen
  • Anne-Berit Haavind, Lillestrøm kommune
  • Kristin Dale Selvig, Lillestrøm kommune