Planen var å starte arbeidet i uke 32, men Hans og styrtregn ukene etter, med påfølgende flom satte en stopper for arbeidet. Det visste seg også at det er behov for mer omfattende reparasjoner enn først antatt. Det medfører også at vi må innhente tillatelse fra Statsforvalter, siden arbeidet berører Glomma. Grunnet ødelagt overvannsrør som er i hullet, må det stå åpent for å ta unna overvann ved større nedbørsmengder.

I påvente av tillatelse fra Statsforvalteren har vi sikret området.  Arbeidet starter når tillatelse foreligger og vannstand er lavest, mest trolig i vinter. Det er imidlertid gjort tiltak som gjør at turstien forbi området kan benyttes.

De som er direkte berørt av dette, vil bli varslet i god tid før arbeidene startes opp igjen.