Vi skal ikke bruke TikTok og Telegram

Med bakgrunn i nasjonal sikkerhetsmyndighets anbefaling har vi besluttet at vi ikke skal bruke TikTok eller Telegram på tjenesteenheter.

TikTok på mobilskjerm
Vi skal ikke bruke Tik Tok og Telegram

– Vi er Norges niende største kommune med 9000 ansatte, og med den sikkerhetsrisikoen NSM viser til, mener vi det er en selvfølge at vi skal etterleve denne anbefalingen, sier digitaliseringsdirektør Torbjørn Pedersen.

 

Christian Wangberg / Lillestrøm kommune

 

Les NSMs sikkerhetsvurdering.

Avinstallere på tjenesteenheter

Applikasjonene TikTok og Telegram skal ikke brukes på tjenesteenheter i Lillestrøm kommune. Tjenesteenheter omfatter mobiltelefoner, nettbrett og personlige datamaskiner som er tilknyttet virksomhetens interne digitale infrastruktur eller tjenester. Dersom applikasjonene er installert i dag, skal de avinstalleres.

Private enheter

Vi anbefaler at TikTok og Telegram ikke brukes på private enheter med tilgang til virksomhetens interne digitale infrastruktur eller tjenester, eksempelvis gjennom kommunens e-post og Teams. Dette kan endres hvis nye tekniske løsninger kommer, eller trusselvurderingen endres.

Tilstedeværelse på TikTok og Telegram

– Lillestrøm kommune tar sikkerhetsvurderingen fra NSM til etterretning, og har derfor bestemt at vi ikke skal produsere innhold for- eller være til stede på TikTok eller Telegram i form av kontoer, brukere eller gjennom annonsering fra noen av våre virksomheter eller tjenestesteder, sier kommunikasjonssjef Heidi Lippestad.

 

Christian Wangberg / Lillestrøm kommune

 

– Vi tar personvernhensynet til våre følgere og potensielle følgere på alvor og ønsker ikke å være til stede på en plattform som regnes å ha større risiko enn andre plattformer.

Trusselvurdering

Etterretningstjenesten peker i sin åpne trusselvurdering Fokus 2023 på Russland og Kina som de fremste trusselaktørene mot norske sikkerhetsinteresser. De peker også på at sosiale medier er en gunstig arena for trusselaktører og andre som ønsker å påvirke oss gjennom desinformasjon og falske nyheter.