Vant Forbedringsprisen 2023

Lillestrøm kommune har fått Forbedringsprisen 2023 sammen med Akershus universitetssykehus HF og kommunene Kongsvinger, Nes, Nordre Follo og Ullensaker. Vi får prisen for vårt arbeid med "Integrerte helsetjenester til skrøpelige eldre med sammensatte behov og høyt forbruk av helsetjenester (IHT)".  

Det var helsedirektør Bjørn Guldvog som delte ut prisen på årets Pasientsikkerhetskonferanse, i forrige uke.

Juryens begrunnelse

Gjennom prosjektet "Integrerte helsetjenester til skrøpelige eldre med sammensatte behov og høyt forbruk av helsetjenester" (ITH) har sykehus, kommuner og fastleger gått sammen for å sikre at spesielt sårbare pasienter får nødvendige helsetjenester fra ulike instanser til rett tid og på rett måte.  

Tjenestemodellen er "personsentrert", det vil si at den ta utgangspunkt i pasientenes individuelle behov og livssituasjon. Prosjektet har i tillegg utviklet nye digitale verktøy for samarbeid, oppfølging og måling av resultater. Dette er både forbedring og innovasjon, og arbeidet har allerede gitt gode resultater:

Målinger viser at færre pasienter trenger øyeblikkelig hjelp og døgnopphold enn tidligere, og at flere får forebyggende helsetjenester og dagtjenester.
  
Tilbakemeldingene fra pasient og pårørende er også svært gode. De forteller at de har fått mer trygghet, forutsigbarhet, samt innsikt i egen helse.

Arbeidet har stor overføringsverdi og gir inspirasjon og læring til andre.