Vi er Norges kulturkommune!

Juryen har talt og vi er Norges kulturkommune i 2023 - 2025.

Logo for Lillestrøm Norges kulturkommune

Det er Norges kulturforum som står for kåringen, som ble holdt på Norsk kulturforums årsmøte i Drammen tirsdag 20. juni.

Stolte vinnere

Etter at de tre nominerte kommunene fikk vist seg frem på scenen i Drammen med taler og liv, var det til slutt Lillestrøm som ble kåret som vinner.

- Vi er stolte over å ha blitt kåret til Norges kulturkommune og at vårt arbeid gjennom mange år blir lagt merke til langt utenfor kommunen, kommer det samstemt fra ordfører Jørgen Vik og kommunalsjef for kultur, Anne-Berit Haavind. 

Kåringen betyr at vi, i samarbeid med Norsk kulturforum, får nasjonal oppmerksomhet og profilering av vårt kulturarbeid de to neste årene. Vi vil også bli brukt aktivt som et kunnskap- og kompetansesenter på nasjonale møteplasser for et samlet norsk kulturliv.

- Det betyr mye for oss og bidrar til en ytterligere satsning på kultur i vår kommune, legger Anne-Berit Haavind til.

Du kan se hele kåringen med kulturelle innslag på Vimeo (vimeo.com).

Innslaget fra Lillestrøm kommune kan ses fra 22 minutter og 55 sekunder ut i videoen. Det var Grunde Almeland, juryleder (V) som leste opp juryens avgjørelse. Juryens begrunnelse kan ses fra 1 time 8 minutt ut i videoen.

Juryens begrunnelse for nominasjon

Den nye Lillestrøm kommune satser strategisk, spenstig og ambisiøst på kultur.

Kulturområdet er godt forankret i kommunen, både økonomisk, organisatorisk og i planverket. Lillestrøm er en offensiv kulturby, der viljen til satsing, anerkjennelse av kulturens betydning og verdien av kommunens ansvar for å legge til rette for dette, imponerer juryen.

Kommunens planmessige og innovative satsing på kunst, kultur og frivillighet legger grunnlaget for levende lokalsamfunn med høy grad av bærekraft, medvirkning, god integrering, tilhørighet og attraktive kulturopplevelser.

Som vertskommune for både universitet og nasjonale institusjoner dokumenterer kommunen et stort engasjement og ansvar.