Webinar om fremtidens behov for helse- og mestringstjenester

Hvordan skal Lillestrøm kommune utvikle bærekraftige helse- og mestringstjenester for å møte fremtidens behov?

Mandag 6. mars 2003 ble hovedtrekkene i «Behovsplan for helse og mestringstjenester 2023-2040» presentert for formannskapet. Planen ble presentert av direktør for Helse og mestring, Bjørg Torill Madsen og avdelingssjef for fagstab, Cathrine G H Gundersen.

Du kan se webinaret i opptak her.