Tomt for ny barnehage er vist på kartutsnittet under og har gnr/bnr 37/528 og 37/540. Grensen mot nord er ikke endelig avklart, da arbeidet med utforming av barnehagen og uteområdene fremdeles pågår.

Bildet er av området barnehagen som er nevnt i teksten skal ligge og den eksakte tomten den skal ligge på.

Det skal etableres en 10 avdelings kommunal barnehage med mulighet for senere utvidelse til 12 avdelinger ved befolkningsvekst på Skedsmokorset. Det er politisk vedtatt at barnehagen skal etableres på Korshagen i kommunestyret den 03.04.2024 (SAK 51/24). Boligene i Korshagen skal rives, og de som bor i boligene vil få tilbud om annen bolig i kommunen.

Den planlagte barnehagen ligger innenfor planavgrensningen for den pågående områdereguleringen. Du kan lese mer om områdereguleringsplanen på kommunens prosjektside: Områderegulering for Skedsmokorset Øst

 

Det skal avholdes informasjonsmøte

I forbindelse med planarbeidet for Skedsmokorset barnehage inviteres det til åpent informasjonsmøte mandag 27. mai kl. 18.00 – 19.30 på Åsenhagen skole, personalrommet.

Møtet vil handle om planen for ny barnehage. Det vil ikke være representanter til stede som kan svare på henvendelser om boligene som skal rives. Har du spørsmål om dette kan du kontakte Boligforvaltning:

e-post: bolig@lillestrom.kommune.no

telefon: 66 93 80 00.

 

Har du innspill til planarbeidet?

Dersom du har merknader/innspill til planforslaget for barnehagen, kan du sende dette til:

Lillestrøm kommune, postboks 313, 2001 Lillestrøm

E-post: postmottak@lillestrom.kommune.no

 

Med kopi til:

Asplan Viak AS, att. Ann Kristin Røset

Postboks 24, 1300 Sandvika

E-post: ann.roset@asplanviak.no

 

Frist for å komme med innspill er 31.05.2024.

Alle innspill og merknader vil følge saken til politisk behandling.