Ordførerne på Nedre Romerike inviterer regionens veteraner med følge til den årlige markeringen i anledning 8. mai. Samarbeidsrådet for Nedre Romerike (SNR) inviterte regionens veteraner til slik felles markering første gang i 2019. I 2022 ble tradisjonen gjenopptatt etter pandemiårene og årets markering blir dermed den fjerde.

Markeringen vil finne sted i Folkets Hus i Lillestrøm 8. mai kl. 1800.
Adr.: Storgata 38, Lillestrøm.

Norge har deltatt i godt over 100 internasjonale operasjoner fra 1947 frem til i dag. Mer enn 100 000 norske kvinner og menn har bidratt, enten som militært personell i militære operasjoner eller med sivile bidrag som sivil ekspertise og i overvåking av fredsoperasjoner. Tysklandsbrigaden i 1947 var den første og er fortsatt den tallmessig største innsatsen. Dagens markering er en anerkjennelse av de mange operasjonene Norge har bidratt med personell til. Vi vet at det veteraner med erfaringer fra flere tiår i vår region og håper å se så mange som mulig av dere i Lillestrøm 8. mai.

Ordførerne i SNR ønsker med denne markeringen å vise sin respekt og anerkjennelse for den innsatsen veteranene og deres familier har lagt ned for Norge. Det er ikke uten kostnad for verken veteranene eller familiene deres å delta på våre vegne i disse operasjonene. Kommunene i vår region har derfor alle egne veterankontakter for å sikre en best mulig oppfølging av veteraner og deres familier. Ordførerne er stolte av veteranene og hjemmeheltene her i regionen og ønsker med denne middagen å vise dette.

For mer informasjon og påmelding, ta kontakt med SNR på denne adressen: snr@lorenskog.kommune.no.

Frist for påmelding er 30. april 2024.
Se også hjemmesidene til Folkets Hus for informasjon om parkering og annet.

For Samarbeidsrådet for Nedre Romerike

Roger Evjen, ordfører i Aurskog-Høland og leder av SNR