Tall fra SSB viser at Lillestrøm kommune har i løpet av 2023 økt innbyggertallet med 2.686 personer og det bor nå 94.201 innbyggere i kommunen.

Vi har den tredje største veksten i antall innbyggere, etter Oslo og Stavanger som har økt mer. Vi er fortsatt Norges niende største kommune. Foran oss på lista har vi Asker, som har i overkant av 4.000 flere innbyggere enn Lillestrøm.

Totalt hadde Norge ved årsskiftet 5. 550.203 innbyggere.

Her finner du befolkningsendringene for denenkelte kommune og landet som helhet.