Lillestrøm kommunes kulturpris 2024 tildelt Lillestrøm skolekorps

Kulturprisen ble delt ut av ordfører Kjartan Berland og juryleder Brede Andreas Rørhus, på utescenen i Kulturkvartalene i forbindelse med åpningen av Byfesten 2024.

Gruppe med smilende mennesker som består av medlemmer av Lillestrøm skolekorps, ordfører og kulturansatte i Lillestrøm kommune.

Juryens begrunnelse

Lillestrøm skolekorps er landets største med 156 medlemmer. Korpset har vært en institusjon i over 100 år og er en del av Lillestrøms DNA. Lillestrøm er kjent som en stor korpskommune, hvilket ble trukket frem da kommunen ble utnevnt til Norges kulturkommune 2023-2025, og Lillestrøm skolekorps fremfor noen representerer denne tradisjonen.

Vi er veldig stolt over å ha dette storartede korpset i vår kommune.

Lillestrøm skolekorps hevder seg i 1. divisjon i NM. Per nå er det inndelt i fire korps med fire ansatte dirigenter. I tillegg til samspillsøvelsene ukentlig har hver musikant timer med egen lærer for å drive egenutvikling, en tjeneste som kjøpes via kulturskolen. Korpsaktiviteten favner barn og unge mellom 8-19 år og musikantene er selv delaktig i å bestemme konsepter og sjangre. Korpset innehar en viktig rolle med å organisere 17.mai-feiringen i kommunen.

Lillestrøm skolekorps står for kvalitet og bredde og har mange medlemmer – på alle spillnivåer, inkludert et segment med semiprofesjonelle. De har et høyt aktivtetsnivå. Korpset er en viktig rekrutteringsarena og utdanner morgendagens korpstalenter. Tilbuds- og samarbeidsviljen er stor.

Lillestrøm skolekorps bidrar til noe som er langt større enn seg selv. Som det ble fremhevet i nominasjonen av korpset til kulturprisen:

Korps er:

 • å lære seg noe som ikke alle kan
 • å få en hobby du kan glede deg over hele livet
 • å bli kjent med andre og få gode venner
 • å få være med på spennende turer
 • å aldri være nødt til å sitte på reservebenken
 • å utfordre seg selv
 • å ha det morsomt sammen
 • å kjenne magien i godt samspill
 • å være en del av et sunt og trygt ungdomsmiljø

Korpset var storjubilant i fjor og feiret ikke bare ett, men to runde tall, og vi synes en tildeling av Lillestrøm kommunes kulturpris det året hvor korpset fyller 101 år, er et fint tidspunkt! Vi ønsker lykke til med de neste 101 årene! 

Om kulturprisen

Lillestrøm kommunes kulturpris ble delt ut for første gang i Lillestrøm kommune i 2022. Tidligere prisvinnere er Rikke Kommisar og Bingen lenseminneforening. Prisen er på kr 30 000. Prisen består i tillegg til penger av diplom, blomster, heder og ære. Juryen mottok 40 nominasjoner av kandidater til kulturprisen. De nominerte var både enkeltpersoner og organisasjoner.

Juryen har bestått av følgende fem representanter:

 • Brede Andreas Rørhus – juryleder/leder hovedutvalg for kultur
 • Sofia Zalmai – hovedutvalg for kultur
 • Heidi Westby Nyhus – hovedutvalg for kultur
 • Anne-Berit Haavind – kommunalsjef kultur og inkludering
 • Amund Oserud Bentzen – avdelingsleder Kunst og kulturarv

For mer informasjon om kulturprisen, se lillestrøm.kommune.no