Lillestrøm kommunes kunstnerstipend 2024 tildelt Eskild Sveås Okkenhaug og Wenche Hellekås

Kunstnerstipendet ble delt ut av ordfører Kjartan Berland og juryleder Brede Andreas Rørhus, på utescenen i Kulturkvartalene i forbindelse med åpningen av Byfesten 2024.

Eskild Sveås Okkenhaug og Wenche Hellekås sammen med ordfører.

Juryens begrunnelse

Vi har valgt å tildele Lillestrøm kommunes kunstnerstipend 2024 til to kandidater som representerer ulike kunstneriske sjangre. Begge kandidatene er unge talenter som utmerker seg på sitt felt.

Eskild Sveås Okkenhaug (f. 1998) er utøvende musiker, komponist og arrangør. Han er musikalsk utforskende og opererer innenfor sjangrene jazz og klassisk. Han er involvert i en rekke prosjekter og leder blant annet Eskild Okkenhaug Sekstett. Han har bakgrunn fra Jazzlinja ved NTNU hvor han har en bachelorgrad i kontrabass. Han har også tatt et årsstudium i arrangering og komponering.

Okkenhaugs bidrag til den norske musikkscenen, allsidigheten og ikke minst evnen til å skape original og nyskapende musikk, gjør ham til en verdig mottaker av Lillestrøm kommunes kunstnerstipend 2024. Okkenhaug kombinerer jazzens improvisasjon med den klassiske tradisjonens komposisjon.

Vi er sikre på at Eskild Okkenhaug er et musikalsk talent vi vil høre mye fra i årene som kommer. 

Eskild Okkenhaug er fra Skedsmokorset og gikk på musikklinja ved Lillestrøm videregående skole (2014-17). Han ønsker å bruke stipendet til å komponere musikk og dokumentere arbeidet gjennom innspillinger. Dette vil Lillestrøm kommune gjerne bidra til at Okkenhaug får gjennomført. Vi gleder oss allerede til å se resultatet.

Wenche Hellekås (f. 1992) er animatør, visuell historieforteller og illustratør. Hun utforsker stadig nye måter å komponere visuelt på og viser stor evne til å utvikle sine ferdigheter. Hun arbeider med 2D-animasjon og ønsker å utvikle sin egen animerte kortfilm. Hellekås er involvert i mange illustrasjonsprosjekter. Hun har en mastergrad fra Den norske filmskolen, Høgskolen i Innlandet. Hun har også en bachelor i 3D-animasjon.

Hellekås har et unikt uttrykk. Hun representerer et særegent formspråk innenfor sitt visuelle felt og opererer gjerne med en håndtegnet 2D-stil som etterligner vannmaling. Illustrasjonene hennes er poetiske, direkte og uttrykksfulle. De etterlater deg tenksom. Hellekås har en selvfølgelig strek. Og samtidig er det noe kreativt djervt over uttrykket.

Hellekås har både en spissfindighet og en allsidighet som gjør at mye spennende kan skje på hennes front fremover.

Hellekås bor på Frogner. Hun ønsker å bruke stipendet på fordypning – utvikle storyboard, konsept og illustrasjoner til den 2D-animerte kortfilmen Fortsett. Hellås vil her videreføre de teknikkene hun bruker innen illustrasjon i dag. Vi anerkjenner Hellekås’ unike stil og berømmer målene hun har satt seg om å utvikle en kortfilm. Vi ser frem til å følge kunstneren videre.  

Om stipendet

Lillestrøm kommunes kunstnerstipend ble delt ut for første gang i Lillestrøm kommune i 2023. I fjor ble stipendet tildelt kunstnerne Suzanna Rehell Øistad og Isabel Linnea Gjærum. Stipendmottakerne mottok kr 15 000 hver. Stipendene består i tillegg til penger av diplom, blomster, heder og ære. Kommunen fikk i år 36 søknader om kunstnerstipend.

Juryen har bestått av følgende fem representanter:

  • Brede Andreas Rørhus – juryleder/leder hovedutvalg for kultur
  • Sofia Zalmai – hovedutvalg for kultur
  • Heidi Westby Nyhus – hovedutvalg for kultur
  • Anne-Berit Haavind – kommunalsjef kultur og inkludering
  • Amund Oserud Bentzen – avdelingsleder Kunst og kulturarv

For mer informasjon om stipendet, se lillestrøm.kommune.no