Nytt: Heldigital byggesøknad

Fra 1. mars tar Lillestrøm kommune kun imot heldigitale byggesøknader fra profesjonelle utbyggere. Målet er raskere saksbehandling og en lavere pris.

Byggesak og byggesøknad - temabilde

For de proffe

Heldigitale søknader krever et søkesystem som «snakker» med kommunens systemer. Heldigitale søknader gjelder derfor prosjekter som er så store at de krever en ansvarlig søker. Prosjekter som ikke stiller særlige krav til den som skal bygge («bare fikse litt på garasjen», «sette opp en liten hagebod til trillebåra») vil foregå som tidligere.

Fordeler med heldigitale byggesaker

  • En byggesak som trekker ut i tid skyldes ofte at nødvendige dokumenter mangler. Et digitalt system vil ikke la deg trykke «send» før alle obligatoriske elementer er på plass.
  • Komplette byggesøknader gir kortere saksbehandlingstid. Dette kommer ikke bare den enkelte søker til gode i hvert enkelt prosjekt, det bidrar også til at alle som er i kontakt med byggesaksavdelingen får raskere svar.
  • Hver gang det mangler et dokument sender kommunen ut et såkalt «mangelbrev» - som faktureres og fordyrer prosessen. Å sende ut mangelbrev tar dessuten tid (se punktet over).
  • Jo mer som foregår automatisk, jo færre feil kan oppstå.

Om byggesaker i Lillestrøm kommune

  • Lillestrøm kommune mottar rundt tusen søknader i året.
  • Årlig avvises rundt 160 byggesaker, ofte som følge av de vanskelige grunnforholdene i kommunen, med mye kvikkleire og mange vassdrag.
  • Lillestrøm kommune har 21 byggesaksbehandlere.
  • Formell saksbehandlingstid i Lillestrøm kommune er 3-4 uker for en profesjonell byggesak med ansvarlig søker. En sak med flere manglende dokumenter kan imidlertid bruke opptil et år i systemet.