På vei mot Fontenehus i Lillestrøm kommune

Den 17. juni ble Fontenehuset Lillestrøm stiftet. Hvis alt går etter planen, åpnes dørene for brukerne allerede på nyåret i 2025.

En dame holder en presentasjon.

Kort vei

Dette skal skje framover:

  1. Allerede i juni skal lederstillingen for Fontenehuset Lillestrøm lyses ut
  2. I august starter jakten på øvrig personale
  3. Jakten på ledige lokaler er allerede i gang, og fontenehuset ønsker seg et sentralt plassert lokale som er lett å nå for alle.

Samarbeider med kommunen

Et fontenehus ønsker å samarbeide med alle relevante instanser, men Martha Helene Nogva fra Fontenehus Norge presiserer at kommunen har vært sentral for å få Fontenehuset Lillestrøm opp å stå. Kommunen har bidratt med så vel godvilje, som med nødvendig oppstartskapital.

Kristin Martinsen er seniorrådgiver for Helse og mestring i Lillestrøm kommune. Hun begrunner godviljen og oppstartskapitalen slik:

– Kommunen ser at tilbudene ved Fontenehus skaper mening og innhold for personer som trenger hjelp og motivasjon til å komme videre i hverdagen sin.

Hun mener fontenehuset blir et godt tilskudd til de tjenestene kommunen har i dag, og som skal videreutvikles. Fontenehuset vil f.eks spille godt på lag med NAV og de som jobber med psykisk helse i kommunen.

– Vi er spesielt glade for det fokuset som er på aktivitets- og arbeidsrettet mestring, og at enkeltmennesket ses der de er, sier Martinsen.

Bakgrunn

Fontenehuset Lillestrøm blir det 23. fontenehuset i Norge. Konseptet bygger på frivillighet, likeverd og fellesskap; et arbeidsfellesskap for mennesker som sliter psykisk. De omtaler seg selv som en ideell organisasjon med en velprøvd metodikk for å bedre psykisk helse. Her trengs det ikke noen diagnose, eller henvisning, og det er ingen krav til hvor lenge du kan benytte tilbudet.

Fontenehuset driver ikke behandlende virksomhet.

– Når man er der at man ikke klarer å gå på jobb eller skole, og trenger et fellesskap for å få det bedre. Da kan Fontenehuset være et relevant tilbud for deg, sier Nogva, fra Fontenehus Norge.

Og så klart: Hun gleder seg til å være på plass i Lillestrøm!