Problemet oppstår gjerne når vannføringen i elva øker. Da graver vannet seg innover i terrenget i bunnen av skråningen, noe som fører til utglidningene.

I samarbeid med konsulentfirmaene Sweco og Rambøll, har geotekniker og hydrolog sammen med kommunen, vurdert situasjonen til at det fortsatt er risiko for videre utgliding. Vi må derfor opprettholde stengsel av denne delen av stien og vil presisere at det ikke er noen risiko for innbyggerne så lenge de forholdet seg til fysiske sperringer.

Lillestrøm kommune har inngått avtale med konsulentfirmaene for å lage en plan for å i første omgang midlertidig sikre seg mot ytterligere utglidninger. Det midlertidige tiltaket innebærer å fjerne løsmasser som er i risiko for å rase ut, samt gjøre skråningen mot elva slakere.

Vi skal også få laget en plan som gjør at vi får en permanent utbedring av elveleiet. Planen skal behandles av NVE og Statsforvalteren før vi kan gå i gang med arbeidet. Siden vi er i starten på dette arbeidet, er det for tidlig å si noe om når vi kan ha den permanente løsningen på plass.
 
Vi beklager at vi må holde denne delen av stien stengt, men det er mulig å gå inn på Sagstien litt lengre ned i Strømsveien.