Romerike avfallsforedling (ROAF) sin miljøbil kommer til ditt nabolag to ganger i året og henter farlig avfall, små elektriske og elektroniske produkter helt gratis.

Til miljøbilen kan du levere mindre menger, det du kan klare å bære, eller som får plass i en rød boks.

Her kan du lese mer om hvilket avfall du kan levere og når Miljøbilen er i ditt nærområde.