Generelt bålforbud gjelder nå

Det generelle bålforbudet startet 15. april og varer til 15. september.

Vedkubber brenner

Ingen ild i eller i nærheten av skog og utmark

Det generelle bålforbudet gjelder over hele landet hvert år i perioden 15. april til 15. september, og innebærer forbud mot å gjøre opp ild og grill (inkludert engangsgrill, bålpanne, primus og stormkjøkken) i eller i nærheten av skog og annen utmark. Med skog og annen utmark menes alt unntatt innmark.

NRBR presiserer at det fremdeles er lov å grille i opparbeidet hage, samt skolegård, parkeringsplasser og idrettsplasser, så sant disse ikke ligger nær skog og mark. Men som alltid plikter enhver å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

Les mer på nrbr.no.