Mildværet har ført til mindre snø og det er nå meldt om fortsatt varmegrader og mer regn. Været tærer nå på snø og is, og reduserer skare- og isdannelse. Forholdene er derfor vurdert til ikke å være ekstraordinære, og det er ikke lenger hjemmel for å opprettholde den ekstraordinære båndtvangen.

Ta hensyn til viltet - ha kontroll på hunden

Selv om forholdene ikke lenger er ansett som ekstraordinære, er det fremdeles utfordrende tider for vilt generelt og rådyr spesielt. Utfordrende snøforhold og dårlig mattilgang ga dyra en vanskelig start på vinteren og gjør dem nå mer medtatt.

Aktsomhetsplikt

Vi minner om at alle hundeholdere har en aktsomhetsplikt når en eller flere hunder blir sluppet løs, jf. hundeloven § 3. Generelt aktsomhetskrav og § 4. Alminnelige regler om sikring av hund. Vilkår for å la hund være løs. Dette innebærer blant annet at alle med hund har et ansvar for å forebygge at hunden jager vilt unødig eller på andre måter påfører dyr skade.

Hundeloven

Videre vurdering

Vi vil vurdere å innføre ekstraordinær båndtvang på nytt dersom forholdene fremover tilsier at det igjen blir behov for det av hensyn til viltet.