Invitasjon til dialogmøter om kulturminner

Hvilke bygg i kommunen er verdt å ta vare på? Hvordan vet du om ditt hus er vernet? Hva betyr vern av kulturminner?

Oversiktsbilde over en kornåker
 • Vi arbeider med en kulturmiljøplan og vil snakke med innbyggere om kulturminner i kommunen. 
 • Det blir avholdt fem møter i ulike deler av kommunen i september 2024. 
 • Velkommen til åpent dialogmøte! 

 

Kommunen ønsker dialog med innbyggerne om Lillestrøm kommunes kulturarv og verdisetting av ulike kulturmiljøer gjennom lokale dialogmøter. Vi inviterer til åpent møte på Lillestrøm bibliotek, Gamle Fetsund kommunehus, Blaker skanse, Husebylåven og Sørum gamle rådhus. 

Målet med møtene er å informere om arbeidet med kulturmiljøplanen, svare på spørsmål og ta imot innspill til planen. Vi vil også å opprette referansegrupper som kan gi innspill til planen underveis i arbeidet. 

Om kulturminner i kommunen

Vi skal lage en Kommunedelplan for kulturmiljø i Lillestrøm kommune basert på kulturminneplanene for de tre tidlige kommunene. 

«Kulturmiljø» er en samlebetegnelse for kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap. 

En kulturmiljøplan er kommunen sin oversikt over viktige kulturmiljøer. Viktige kulturmiljøer kan være alt fra det fredede anlegget på Fetsund Lenser til boligblokker i Lillestrøm by fra 60-tallet og gårdsbruk i landbruksområdene.

Planen gir kunnskap om fortida og avklarer hvilke kulturmiljøer kommunen vil ta vare på i framtida.  

I kulturmiljøplanen verdisettes kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap etter Riksantikvarens kriterier for vern, og det legges fram en plan for forvaltningen av disse. 

Om møtene

Vi ønsker innspill om stort og smått, ta med deg alle spørsmål og finn ditt lokale møte:

  • Lillestrøm bibliotek, 17. september kl. 18.00 - 19.30.

  • Fetsund kommunehus, 18. september kl. 17.00 - 18.30.

  • Blaker skanse, 19. september kl. 17.00 - 19.30.

  • Husebylåven, 25. september kl. 17.00 - 19.30.

  • Sørum gamle rådhus, 26. september 17.00 - 19.30. 

Vel møtt!