Dette fikk deltagerne høre mer om:

  • Fordelene ved bruk av skogfond
  • Hva skogfond kan brukes til
  • Trender og utvikling
  • Hvorfor ungskogpleie
  • Hvordan be om refusjon og søke tilskudd elektronisk
  • Årets tilskuddssatser 

Presentasjoner:

Skogselskapet i Oslo og Akershus v/Håvard Midtskogen:
skogfond
ungskogpleie
Statsforvalteren i Oslo og Viken v/Andreas Bostad Thaule:
Status og aktivitet i skogbruket
Lillestrøm kommune v/Alexander Egner og Eli Tangen Eggum:
Refusjon og tilskudd, ordninger og satser i Lillestrøm kommune

Mer informasjon om skogfond og ungskogpleie:

Landbruksdirektoratet
Skogkurs
Skogfondskalkulator