Den kommunale målsetningen er vedtatt i kommunestyret 12.10.2022, sak 156/22 og gjelder for perioden 2022-2027. Målet er at planen skal være tydelig og forutsigbar på roller og ansvar, i forhold til grunneier og kommunen.

Mål for hjorteviltforvaltningen i Lillestrøm kommune 2022-2027.pdf