Kommunestyret vedtok den 26.01.2022 ny lokal forskrift om jakt og fangst av bever i Lillestrøm kommune.

Med den nye forskriften åpnes det for jakt og fangst av bever i hele Lillestrøm kommune. Det ble også vedtatt mål for beverbestanden. Jakt på bever skal utføres i samsvar med disse målene.

Beverforskrift - Vedtatt Mål for beverbestanden i Lillestrøm kommune

Les vedtaket i kommunestyret

Forskriften er kunngjort på Norsk Lovtidend (Lovdata.no)

Kommunen gjør oppmerksom på at rettigheten til å utøve jakt på bever, som all øvrig jakt, tilhører den enkelte grunneier. Øvrige jaktinteresserte må således innhente tillatelse fra den aktuelle grunneier for å kunne utøve jakt.