Dette er en privat åpen barnehage.

Hos Barnehagefakta finner du mer informasjon om barnehagen.

Kringen åpen barnehage på facebook