Informasjon om barnehagen

Åpen barnehage Normisjon Lillestrøm har vært et tilbud til byens barn og foreldre i over 20 år. Barnehagen er en godkjent barnehage i følge Lov om barnehager. Gjennom lek og fellesskap i et stimulerende og utviklende lekemiljø skapes kontakt og vennskap både mellom barna og de voksne.
Driften ledes av en førskolelærer som er tilstede hele tiden, men det er foreldrene eller en annen omsorgsperson som har ansvar for sitt barn.

Barnehagen har to ansatte.

Åpen barnehage er et pedagogisk tilbud for barn fra 0-6 år og en viktig møteplass for voksne. Barna har ikke fast plass, men kommer sammen med foreldre eller annen omsorgsperson når de ønsker det innenfor barnehagens åpningstid. At virksomheten er åpen betyr at de som benytter barnehagen kan komme og gå etter behov innenfor barnehagens åpningstider. Du bestemmer selv hvor ofte du vil benytte barnehagen, hver åpningsdag eller når det passer deg.

Åpen barnehage skal være et sted for utvikling, trivsel og fellesskap der små og store får delta. Aktivitet og glede skal være et kjennetegn på barn og voksnes tilværelse i vår barnehage.

Vi håper du vil trives i Åpen barnehage!

Åpningstid

Åpningstid er mandag og tirsdag 9.30 – 15.00 , onsdag 09.30-14.00.

Det er stengt jul, påske og i skolens sommerferie.

Dagsrytme

Kl. 09.30: Barnehagen åpner for lek og aktiviteter

Kl. 11.30: Sangsamling

Kl. 11.45: Lunsj med medbrakt matpakke

Kl. 14.30: Vi starter å rydde og avslutter lek og aktivitet

Kl. 15.00: Barnehagen stenger