Dette er en privat barnehage. Hos Barnehagefakta finner du mer informasjon om barnehagen.

Vedtekter Læringsverkstedet Østersund idrettsbarnehage

Se barnehagen sin nettside.