Fysisk aktivitet er et viktig ledd i, og etter, behandling av kreft. Lillestrøm kommune starter et lærings- og mestringstilbud til personer som er under aktiv behandling eller ferdigbehandlet for kreft, men som opplever senplager.

Vi tilbyr trening veiledet av fysioterapeut 1-2 ganger i uken. I tillegg får deltakerne temaundervisninger, ca. 5 ganger hvert semester. Hver deltaker får tilbud om deltakelse på kurset i inntil 2 semestre.

Vi samarbeider med kreftkoordinator og Frisklivsentralen i kommunen.

Kriterier for å delta:

 • Kunne delta på 1 times trening veiledet av fysioterapeut, inkludert pauser.
 • Kunne fungere i en gruppe, både sosialt og kognitivt.
 • Motivert for fysisk aktivitet og læring

Innhold i kurset:

 • Styrke- og utholdenhetstrening 1-2 ganger i uka
  5-6 temaundervisninger hvert semester
  Mulighet for å delta på kurs i regi av Frisklivssentralen
  Mål med tilbudet:
 • Å øke evnen til aktivitet og deltakelse i dagliglivet
 • Bedre livskvalitet og økt mestringsfølelse
 • Økt helsekompetanse

Aktuelle temaer i undervisningen:

Merk at endringer kan forekomme.

 • Følelse og mestring
 • Fysisk aktivitet og trening
 • Ernæring
 • Leve med en annerledes hverdag
 • Praktisk informasjon/spørretime
 • Smertelindring
 • Fatigue