Kurset består av individuelt tilpasset trening, avspenning, informasjon, refleksjonsarbeid og erfaringsutveksling i gruppe. Hensikten med kurset er å gi deltakerne verktøy for å mestre sin langvarige smerte, og kurset vektlegger hvordan deltakerne kan oppnå bedre livskvalitet med de forutsetningene de har.

Om kurset

 • 1 time individuelt tilpasset trening og avspenning hver uke
 • 2 timer undervisning, erfaringsutveksling og refleksjonsarbeid annen hver uke
 • Ledes av fysioterapeuter med kompetanse på langvarig smerteproblematikk
 • Individuell start- og sluttsamtale
 • 3 måneders oppfølgingssamling
 • Aktuelle temaer vi jobber med i kursperioden er: smerte, fysisk aktivitet, stress, hverdagsglede, aktivitetsbalanse, hverdagen din og målarbeid

Oppstart:

Begynnelsen av høst- og vårsemestret.

Pris:

Egenandel følger takstplakaten for fysioterapi og betales inntil frikort er oppnådd.

Hvor:

Måsan Aktivitetssenter i Lillestrøm.

For å delta i kurset, må du:

 • Være 18 år eller eldre
 • Ha langvarig smerte som har vedvart 6 måneder eller lengre
 • Bo i Lillestrøm kommune
 • Være motivert for å jobbe med endringsarbeid i egen hverdag
 • Delta aktivt i refleksjonsarbeid og erfaringsutveksling i gruppe
 • Kunne gå og forflytte deg selvstendig
 • Ha kapasitet til å jobbe aktivt med hjemmeoppgaver gjennom kursperioden
 • Gjennomføre individuelt tilpasset egentrening og registrere det i kommunens treningsapp LilleSterk
 • Være villig til å forplikte deg til kurset

Deltakere vil bli prioritert i henhold til Lillestrøm kommune sin prioriteringsnøkkel. Det åpnes for inntil 15 kursdeltakere hvert semester.

Deltakelse

Forespørsel om deltakelse kan sendes til fysio@lillestrom.kommune.no. Oppgi navn og telefonnummer i e-posten, slik at kursleder kan kontakte deg.