Lillestrøm kommune tilbyr et 14-ukers kurs med trening, informasjon og erfaringsutveksling som har til hensikt å gi deg verktøy for å mestre din langvarige smerte. På kurset fokuserer vi på hvordan man får bedre livskvalitet med de forutsetningene man har.

Om kurset

 • 1 times trening med avspenning hver uke 
  • Egentrening minst 1-2x/uka hjemme forventes og loggføres via en app
 • 2 timer med undervisning og erfaringsutveksling annen hver uke
 • Ledes av fysioterapeuter og har innslag fra andre aktuelle faggrupper
 • Individuell tilpasset trening
 • Individuell start- og sluttsamtale til målsetting og evaluering av måloppnåelse

Oppstart:

Begynnelsen av høst- og vårsemestre

Pris:

Egenandel betales inntil frikort er oppnådd og følger takstplakaten for fysioterapi.

Hvor:

Måsan (Frisklivssentralen) i Lillestrøm

For å delta i kurset, må du:

 • være 18 år eller eldre
 • ha hatt smerte 6 måneder eller lengre
 • bo i Lillestrøm kommune
 • gjøre egentrening hjemme 1-2 ganger i uka og loggføre dette i en app
 • gjøre hjemmeoppgaver
 • kunne gå og forflytte deg selvstendig

Vi forventer at du:

 • er motivert for endringsarbeid
 • er villig til å forplikte deg til kurset
 • deltar i erfaringsutveksling

Deltakere vil bli prioritert for kurset i henhold til Lillestrøm kommune sin prioriteringsnøkkel.

Deltakelse

Forespørsel om deltakelse kan sendes til fysio@lillestrom.kommune.no

Kontakt

Fysioterapeut Kristin Ugland-Trønnes
krug02@lillestrom.kommune.no

Fysioterapeut Ingvild Levernæs
inle01@lillestrom.kommune.no