Lillestrøm kommune tilbyr et 14-ukers kurs med trening, informasjon og erfaringsutveksling som har til hensikt å gi deg verktøy for å mestre din langvarige smerte. På kurset fokuserer vi på hvordan man får bedre livskvalitet med de forutsetningene man har.

Om kurset

 • 1 times trening med avspenning og så 2 timer med undervisning og erfaringsutveksling
  • Egentrening minst 1x/uka hjemme forventes
 • Ledes av fysioterapeuter og har innslag fra andre aktuelle faggrupper
 • Individuell tilpasset trening
 • Individuell start- og sluttsamtale til målsetting og evaluering av måloppnåelse

Oppstart:

Begynnelsen av høst- og vårsemestre

Pris:

Egenandel betales inntil frikort er oppnådd og følger takstplakaten for fysioterapi (147,- per gang)

Hvor:

Måsan (Frisklivssentralen) i Lillestrøm

For å delta i kurset, må du

 • være 60 år eller eldre (58 år + kan diskuteres)
 • ha hatt smerte 1 år eller lengre
 • kunne delta på trening i 1 time og så følge med på 2 timer undervisning og diskusjon (3 timer i strekk, 1 dag i uka)
 • gjøre egentrening hjemme minst 1 gang i uka (du vil få treningsprogram og digital oppfølging)
 • kunne gå og forflytte deg selvstendig (evt. med rullator eller staver)

Vi forventer at du:

 • er motivert til endringsarbeid
 • er villig til å «forplikte seg» til kurset - forsøke å møte opp til alle øktene
 • deltar i diskusjoner og erfaringsutveksling

Transport via PasientReiser kan bestilles ved behov. Du må selv avbestille ved fravær

Deltakelse

Forespørsel om deltakelse kan sendes til fysio@lillestrom.kommune.no

Kontakt

Fysioterapeut Kristin Ugland-Trønnes
468 98 473

Fysioterapeut Ingvild Levernæs
418 62 255