Hvordan leve et meningsfylt liv med langvarig smerte

Lillestrøm kommune tilbyr et 13-ukers kurs med informasjon, diskusjon og trening som har til hensikt å gi deg verktøy for å mestre din langvarige smerte. Du vil få informasjon om hvordan smerte fungerer, ting i livet som kan påvirke smerte, og konkrete tips om hvordan du kan håndtere dine plager på en bedre måte, i tillegg til tilpasset trening.

Om kurset

 • 2 ganger i uka, 2 timer hver gang
 • Hver økt består av 1 time med undervisning og diskusjon og 1 times trening (med pauser)
 • Ledes av fysioterapeuter og har innslag fra lege, ergoterapeut og psykolog
 • Stasjonstrening, der du får et opplegg tilpasset ditt utgangspunkt, dagsform og smerte(r)
 • Begynner med en individuell samtale for å bli kjent med deg, holder stadig dialog underveis, og avslutter med en individuell samtale

Oppstart:

Høst 2022

Pris:

Egenandel betales inntil frikort er oppnådd og følger takstplakaten for fysioterapi (102,- per gang)

Hvor:

Måsan (Frisklivssentralen) i Lillestrøm

For å delta i kurset, må du

 • være pensjonist
 • ha hatt smerte 1 år eller lengre
 • kunne følge med på 1 time undervisning og delta på trening i 1 time med pauser
 • kunne gå (med eller uten rullator/staver) og forflytte deg selvstendig

Hva forventer vi av deg:

 • Motivert til endringsarbeid
 • Villig til å forplikte deg til kurset - forsøke å møte opp til alle øktene
 • Delta i diskusjoner og erfaringsutveksling

Transport via PasientReiser kan bestilles ved behov. Du må selv avbestille ved fravær

Deltakelse

Forespørsel om deltakelse kan sendes til fysio@lillestrom.kommune.no

Kontakt

Fysioterapeut Kristin Ugland-Trønnes
468 98 473

Fysioterapeut Ingvild Levernæs
418 62 255