Styrke- og balansegruppene har oppstart hvert halvår, og man får delta i to semester. Egenandel for tilbudet betales inntil frikort er oppnådd, i henhold til takstplakat for fysioterapi.

Målet med treningen

Forebygge og redusere risiko for fall gjennom forbedret styrke og balanse, samt du fortsetter med videre trening på egen hånd når du er ferdig med kurset.

Hvordan foregår tilbudet?

 • Tilbudet foregår i grupper på ulike steder i kommunen, og ledes av fysioterapeuter.
 • Treningen foregår to ganger i uka, i en time (med pauser) over to semester.
 • Måling av funksjon ved oppstart og avslutning av semesteret.
 • Deltakerne tilbys egentreningsprogram digitalt eller på papir, og det oppfordres til egentrening og hverdagsaktivitet.
 • I løpet av kurset tilbys informasjon fra ergoterapeut om fallforebygging i hjemmet, og klinisk ernæringsfysiolog om kosthold.

For å delta i gruppen:

 • Må du bo i eget hjem
 • Klare å gå, med eller uten ganghjelpemiddel
 • Ha nedsatt balanse og/eller styrke i bena
 • Tidligere ha falt eller være engstelig for å falle

Hva forventer vi av deg?

 • Det oppfordres til egentrening og hverdagsaktivitet underveis i kurset.
 • Du må møte opp til avtalt tid og gi beskjed til fysioterapeutene ved fravær.
 • Ved behov bestilles det transport via Pasientreiser.
 • Du må selv avlyse transporten hvis du er forhindret i å delta.

Styrke og balansegrupper (4).jpgStyrke og balansegrupper (5).jpg

Deltakelse

Forespørsel om deltakelse kan sendes til fysio@lillestrom.kommune.no

Kontaktinformasjon

Fysioterapeut Njål Bredal Bruaas
915 82 596

Fysioterapeut/fagkoordinator Anne-Lene Rytir
913 31 895