I kombinasjon med temaforelesninger vil dette bidra til at deltakere kan mestre egen hverdag med sykdom, og er i stand til å ta gode helsevalg.

Lillestrøm kommune tar utgangspunkt i Nittedal kommunes «Et friskt pust» i tilbudet til lungesyke.

Om kursene

Kursene innebærer trening og undervisning i regi av kommunens fysioterapeuter, samt annet helsepersonell om nødvendig. Du kan også få tilbud om oppfølging fra Frisklivssentralen, for eksempel røykesluttkurs, kostholdskurs med mer.

Vi tilbyr 2 lungekurs: Lungekurs 1 og lungekurs 2, som er inndelt etter funksjonsnivå og utvikling av lungesykdom. Kursene har trening en gang i uka.

Kriterier

Kriterier for å delta på lungekurs 1

 • KOLS eller astma med lett til moderat nedsatt lungefunksjon.
 • Motivert for ny lærdom som kan bedre livskvalitet, samt evne til å tilegne seg ny kunnskap
 • Motivert for røykestopp og trening
 • I stand til å være i fysisk aktivitet i ca 45 min - 1 time inkludert pauser
 • Mestrer å gå i trapp
 • Ikke avhengig av ganghjelpemiddel
 • Ikke avhengig av ekstra oksygen
 • Må selv komme seg til og fra trening, samt delta på trening to ganger i uka

Kriterier for å delta på lungekurs 2

 • KOLS eller astma med langvarig nedsatt lungefunksjon
 • Kan ha ganghjelpemiddel, men må kunne frigjøre seg fra ganghjelpemiddel
 • Må kunne være i fysisk aktivitet i inntil 45 min inkludert pauser
 • Motivert for ny lærdom som kan bedre livskvalitet, samt evne til å tilegne seg ny kunnskap
 • Motivert for trening

Innhold i treningen

 • Styrke- og utholdenhetstrening i regi av kommunens fysioterapeuter
 • 6-7 temaundervisninger
 • Mulighet for oppføling fra Frisklivssentralen med ulike kurs- og treningstilbud

Målet med treningen

 • Øke evnen til aktivitet og deltakelse i dagliglivet
 • Redusere tungpust
 • Bedre livskvalitet og økt mestringsfølelse

Aktuelle temaer i undervisningen

Merk at endringer kan forekomme.

 • Fysisk aktivitet
 • Pusteteknikker/sekretmobilisering
 • Ernæring
 • Psykisk helse
 • Medisinering
 • Energiøkonomisering
 • Veien videre/andre tilbud i kommunen