Ny kommuneplan og bygge- og deleforbud i LNF-områder.

Ny kommuneplan for Lillestrøm kommune ble vedtatt 14.juni 2023. Den gjelder for alle bygge- og delesaker fra den ble vedtatt. Den nye kommuneplanen inneholder endringer i blant annet krav til utnyttelsesgrad og minste uteoppholdsareal, og medfører særlig endringer for eiendommer i tidligere Fet og Sørum kommuner. Se de nye bestemmelsene.

Samtidig ble det vedtatt å gjøre endringer i flere av bestemmelsene og legge disse ut på ny høring. Dette medfører at det er et totalt bygge- og deleforbud i LNF-områder fram til nye bestemmelser blir vedtatt. Les mer om bygge- og deleforbudet og hvilke bestemmelser som skal på ny høring.

Kommuneplan

Kommuneplanen styrer all planlegging i en kommune. Her finner du alt du trenger å vite om kommuneplanen.

Reguleringsplaner

Finn gjeldene og pågående reguleringsplaner. Hvordan utarbeide ny reguleringsplan. Hva er en reguleringsplan?