Med mineralolje menes lett og tung fyringsolje, fyringsparafin og andre brensler av mineralsk opprinnelse som er flytende ved standard trykk og temperatur.

Om forbudet

Fra 1. januar 2020 er det ikke lenger tillatt å bruke mineralolje til oppvarming av boliger og bygg. 

Se «forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger»

Forbudet gjelder for alle boliger og bygninger med enkelte unntak. Unntak gjelder blant annet fritidsboliger utenfor strømnettet og industribygninger.

På nettsiden oljefri.no kan du som har olje- eller parafinfyring får tips og hjelp

Der er det også informasjon om økonomiske støtteordninger for de som ønsker å gå over til mer miljøvennlige alternativer.

Om oljefyren og oljetanker

Oljefyr

Det blir ikke forbudt å eie en oljefyr, parafinkamin eller, men du kan ikke lenger bruke mineralolje som  brensel i den.

Tanker

Tanker som permanent tas ut av bruk skal normalt tømmes, graves opp og leveres til godkjent mottak. 

Dette må også meldes fra om til kommunen  til postmottak@lillestrom.kommune.no.

Har du en tank som ikke er registrert skal den også registreres.