Hva er en klimaplan?

Klima- og miljøplanen beskriver viktige klima- og miljøutfordringer vi må løse i tida som kommer. Kommunen, næringslivet, innbyggerne og andre må arbeide sammen for redusere klimaproblemene og ta vare på natur og miljø.

Gjeldende klimaplan

Lillestrøm kommune har foreløpig ikke en egen plan for klimaarbeidet, men er i gang med arbeidet med å lage en fremtidsrettet klimaplan. Planen skal peke ut hvordan Lillestrøm kommune skal ruste seg på veien mot lavutslippssamfunnet.

Et viktig satsingsområde for Lillestrøm kommune blir å være med på å skape markeder for grønne løsninger innenfor bygg, transport, mat med mer.

Ny plan vil bygge på arbeidet som er gjort i de 3 kommunene Fet, Sørum og Skedsmo før kommunesammenslåingen.

Se kunnskapsgrunnlaget for klimaarbeidet i Lillestrøm kommune (pdf)

Har du spørsmål, kontakt oss

Vil du vite mer om hvordan Lillestrøm kommune ligger an i arbeidet med ny klimaplan?

Ta kontakt med:

Klimarådgiver Øyvind Wahl

Oyvind.Wahl@lillestrom.kommune.no
992 62 743

Klima- og miljørådgiver Heidi Nyland

HeidiNorun.Nyland@lillestrom.kommune.no
936 42 039