Hvis luftkvaliteten ligger an til å bli så dårlig at kommunen velger å iverksette tiltak i beredskapsplan for akutt dårlig luftkvalitet, vil vi varsle befolkningen og gi råd om hvordan du skal forholde seg til det.  

Hvis du ønsker å følge med på luftkvaliteten – kan du gå inn på miljødirektoratets varslingstjeneste.

Der finner du varsel for luftkvaliteten ett døgn frem i tid, og måledata fra de to målestasjonene som vi har i lillestrøm. Miljødirektoratets nettside inneholder også detaljerte helseråd