Hva er miljøfyrtårn?

Målet med ordningen er å heve miljøprestasjon i små og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter.

Hvilke bedrifter i kommunen er sertifisert?

Se hvilke bedrifter i kommunen som er sertifisert (kartet oppdateres til Lillestrøm kommune) bedrifter i kommunen som er sertifisert.

Hvordan bli et miljøfyrtårn?

For at bedriften din skal kunne kalles et Miljøfyrtårn må den gjennom en sertifiseringsprosess. Kommunen utsteder det endelige sertifikatet når virksomheten har oppfylt Miljøfyrtårn-kravene.

Til sertifiseringen må dere få hjelp av en godkjent konsulent. Konsulenten vil utarbeide en miljøanalyse som peker på områder hvor dere må innføre miljøtiltak, og sette opp en handlingsplan for hvordan dere skal nå målet om å bli et Miljøfyrtårn.

Miljøvennlig drift og et sunt og godt arbeidsmiljø er forutsetninger for sertifisering.

Sertifiseringskriterier

Miljøfyrtårn passer for alle typer virksomheter – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner.

Med tilpassede kriterier for over 70 ulike bransjer gjør Miljøfyrtårn det enkelt og effektivt å ta miljøansvar.

Se kriterier for over 70 ulike bransjer

Lokale Miljøfyrtårn-konsulenter

Stiftelsen Miljøfyrtårn har oppdaterte lister over godkjente Miljøtårn-konsulenter.

Finn en godkjent Miljøfyrtårn-konsulent

Kontakt

Klimarådgiver Øyvind Wahl

Oyvind.Wahl@lillestrom.kommune.no
992 62 743

Klima- og miljørådgiver Heidi Nyland

HeidiNorun.Nyland@lillestrom.kommune.no
936 42 039