Om Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonelle kunst- og kulturtilbud. Det gis tilbud innen seks kunst- og kulturuttrykk; film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst.

DKS er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet, og alle landets fylkeskommuner og kommuner. Lillestrøm kommune har en samarbeidsavtale med Viken fylkeskommune om levering av tilbud, i tillegg til at vi produserer egne lokale tilbud. Ordningen finansieres av spillemidler fordelt av Kulturtanken, i tillegg til kommunale midler.

Elever i den videregående skolen får også tilbud gjennom Den kulturelle skolesekken, men dette organiseres på fylkeskommunalt nivå.

Les mer om Den kulturelle skolesekken på nasjonalt nivå

Tilbud i Den kulturelle skolesekken

Du finner informasjon om tilbudene i Den kulturelle skolesekken ved å besøke DKS-portalen for Viken fylkeskommune.

Her kan du søke på skolenavn for å se hva som gjelder den enkelte skole, eller du kan søke på Lillestrøm for å se alle produksjonene i kommunen. Både tilbud produsert av Viken fylkeskommune og Lillestrøm kommune vises på DKS-portalen. Informasjon om DKS-tilbudene sendes også til skolens kulturkontakt.

Organisering

Ansvaret for Den kulturelle skolesekken i Lillestrøm kommune er plassert i Kultur, avdeling Barn og Unge.

Hver skole har en kulturkontakt som koordinerer DKS-tilbudene på sin skole. Dette er et viktig ledd i kommunikasjonen mellom skole, utøver og DKS.

Kulturkontakten har også ansvar for kulturvertene på sin skole, som er utvalgte elever som får viktige oppgaver i forbindelse med besøk fra Den kulturelle skolesekken.