Om Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonelle kunst- og kulturtilbud. Det gis tilbud innen seks kunst- og kulturuttrykk; film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst.

DKS er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet, og alle landets fylkeskommuner og kommuner. Lillestrøm kommune har en samarbeidsavtale med Viken fylkeskommune om levering av tilbud, i tillegg til at vi produserer egne lokale tilbud. Ordningen finansieres av spillemidler fordelt av Kulturtanken, i tillegg til kommunale midler.

Elever i den videregående skolen får også tilbud gjennom Den kulturelle skolesekken, men dette organiseres på fylkeskommunalt nivå.

Les mer om Den kulturelle skolesekken på nasjonalt nivå

Tilbud våren 2020

For skoleåret 2019/2020 følger vi de gamle DKS-planene til Fet, Skedsmo og Sørum kommune, og informasjonen om tilbudene ligger derfor ulike steder.

Informasjon om de lokale produksjonene til tidligere Fet- og Sørum-skoler blir sendt direkte til kulturkontaktene ved skolene.

Organisering

Ansvaret for Den kulturelle skolesekken i Lillestrøm kommune er plassert i Kultur, avdeling Barn og Unge.

Hver skole har en kulturkontakt som koordinerer DKS-tilbudene på sin skole. Dette er et viktig ledd i kommunikasjonen mellom skole, utøver og DKS.

Kulturkontakten har også ansvar for kulturvertene på sin skole, som er utvalgte elever som får viktige oppgaver i forbindelse med besøk fra Den kulturelle skolesekken.

Kontakt

Avdeling Barn og Unge