Høstferietilbudet er over

Høstferien er i uke 40 og oversikt over alle aktiviteter og påmelding publiseres i løpet av september.

Ung i Lillestrøm og lag og foreninger tilbyr ulike dags- og ukesaktiviteter gjennom høstferien.

De fleste aktivitetene vil være gratis, mens noen utflukter vil kreve en liten egenandel. Det legges opp til aktiviteter på alle tettsteder i kommunen.