Høstferietilbudet er over

Høstferien er i uke 40 og oversikt over alle aktiviteter og påmelding publiseres i løpet av september.

Ung i Lillestrøm og lag og foreninger tilbyr ulike dags- og ukesaktiviteter gjennom høstferien.

De fleste aktivitetene vil være gratis, mens noen utflukter vil kreve en liten egenandel. Det legges opp til aktiviteter på alle tettsteder i kommunen.

Leie av utstyr - Utstyrssentralen Lillestrøm

Utstyrssentralen Lillestrøm har både vinter- og sommerutstyr, alt fra ski, skøyter og pulk til skateboard, fiskeutstyr og telt.

Hovedlageret er i Lillestrøm, Bjørnsons gate 34, hvor du kan reservere det du vil låne via denne siden. Det er også mulig å komme innom lokalene i Lillestrøm og Fetsund for å hente uten reservasjon.

Bestilling og lån av utstyr kan gjøres inntil 14 dager før ønsket lånedag. 
Les mer og lån utstyr på utstyrssentralen