Ungdomscafèen på Bruvollen.

Om tilbudet

Ungdomscaféen er en fritidsklubb for barn og unge fra 5. klasse og opp til 18 år.

Tilbudet vårt er gratis.

Vi kan tilby en klubb med musikk, lek, spill, kiosk, hygge og trygge voksne. 

Klubben kan også leies ut til barnebursdager. 

Åpningtider

Vi har åpen klubb hver onsdag kveld.

Annenhver torsdag etter skolen tilbyr vi etterskoletid-mat og i tillegg tilbyr vi også andre aktiviteter utover dette.

Blaker IL Ungdomskafe (Ungdomscafèen Blaker)
Blaker IL Ungdomskafe (Ungdomscafèen Blaker)
Blaker IL Ungdomskafe (Ungdomscafèen Blaker)
Blaker IL Ungdomskafe (Ungdomscafèen Blaker)
Blaker IL Ungdomskafe (Ungdomscafèen Blaker)