Ungdomsklubben er for ungdom i alderen 13–17 år.

Åpningstider

Onsdager og torsdager 17.00 - 21.00.

Det er ungdomsklubb på onsdager og torsdager. I tillegg er det juniorklubb én gang i mnd. Informasjon om dag og tid for juniorklubb legges ut på Instagram. 

Om tilbudet

De faste tilbudene på Villa Tærud krever ingen påmelding og er gratis å delta på. 

Vi har et hus fult av ulike aktiviteter som e-post, biljard, øvingsrom, hobbyaktiviteter og kafe. Det serveres mat og vi har kiosk med diverse godteri og drikke. 

I tillegg til de faste klubbkveldene inviterer vi til ulike ekstraaktiviteter igjennom året som LAN, filmnatt og utflukter. 

Biljardbord
Interiør Villa Tærud.
Ungdom som gamer på Villa tærud.
Ungdom som gamer på Villa tærud.
Interiør Villa Tærud.
Interiør Villa Tærud.
Musikkrom
Foosball