Hva er Sørum fritidsgård?

 • Sørum Fritidsgård har vært i drift siden 1973, og er et møtested med muligheter for rekreasjon og opplevelser. Stedet er åpent for publikum og på gården finnes det griser, geiter, esler, høner, kaniner og ca. 40 hester.
 • Sørum Fritidsgård drifter en kommunal rideskole og har terapiridning.
 • Barnehager, skoler, lag, foreninger eller institusjoner som planlegger besøk på gården og nærområdet, bes om å kontakte daglig leder i forkant for avtale.
 • På sommeren er det rolige tider med rideskolehester på sommerbeite. Høner, griser, esler og sauer er på plass, men vi har ikke anledning til å legge til rette for å komme inn til dyrene. 
 • Det er fine turmuligheter i området, både rundt Sørumjordet og i Oksefjellet. 

Ferdsel på området

 • Husk at hester er store dyr. Vi ber derfor besøkende om å ta hensyn og vise aktsomhet, både for egen sikkerhet og for god dyrevelferd.
 • Gå rolig ved hestene og hold god avstand. 
 • Ikke mat dyrene, det får det de trenger av de ansatte. 

Ridetilbud

Rideopplæring

Vi tilbyr kurs for barn over 10 år og ungdom på alle nivåer, fra nybegynner til viderekommen. Ridekursene følger skoleåret. Påmelding og betaling for et helt semester (ingen enkelttimer).

Runderidning

For yngre barn:
Søndager kl. 12.30 i volta på tunet.
Pris 30,- Ingen påmelding på forhånd. Betaling ved oppmøte, på Vipps 708033 (Stallgjengen Sørum Fritidsgård).
Runderidning kan utgå på grunn av andre arrangement noen søndager per år. Det er ikke timeridning i skoleferier.

Timeridning

Timeridning er enkelttimer som tilbys yngre barn hver søndag kl. 14.00 – 14.45. Hesten blir leid og barna får øve på å styre, stoppe, starte og svinge. For det meste i skritt, men også litt i trav. Nedre aldersgrense er 5 år.

Timeridning kan utgå på grunn av andre arrangement noen søndager per år. Det er ikke timeridning i skoleferier.

Priser timeridning

 • 155,- per time for barn/unge bosatt i Lillestrøm kommune.
 • 250,- per time for alle over 18 år bosatt i Lillestrøm og de som er bosatt utenfor kommunen.

Det er kun 8 plasser per søndag, billett må kjøpes på forhånd: meld deg på og kjøp billett via Vipps her

Påbudt utstyr

 • Hjelm: Det finnes utlånshjelmer på rideskolen
 • Fottøy: Barna må ha en «glatt» støvel uten lisser, borrelåser og annet som kan hekte seg opp. Skoene bør ha en liten hæl, og ha glatte såler. Joggesko er ikke egnet
 • Klær: Solide bukser uten kraftige sømmer som kan gnage, og ellers kledd for å være ute

Stallgjengen

 • «Stallgjengen» består av barn og unge som bruker mye av sin fritid på gården og har stor interesse for dyr og spesielt hestene. De har faste pusse- stelleansvar og utgjør gårdens fritidsklubb.
 • Stallgjengen følges spesielt opp av ansvarlig fritidsleder er Nina Hjelle.
 • Stallgjengstyret: Avholder to møter per måned med tilrettelegging av informasjon.

Ministallgjengen

 • For barn mellom 8 –10 år. Dette er et grunnleggende kurs for deg som vil begynne på ridekurs eller bli steller på hest eller andre dyr på gården.
 • Her lærer vi barna å bli kjent med Sørum Fritidsgård, bli trygg og lære korrekt omgang med dyrene. Når barna er blitt trygge prøver vi å ri litt eller kjøre hest og vogn. Alle får kursdiplom og sløyfe på siste kurskveld.
 • Påmelding via e-post ridesenter@lillestrom.kommune.no

Bålplass

Bålplassen er godkjent av Nedre Romerike Brann- og redningsvesen til bruk hele året, og vil bli ettersett og oppdatert jevnlig.

Husk det generelle forbudet mot bålbrenning i tiden 15. april - 15. september som gjelder for alle andre områder.