Om A-larm Bruker og Pårørende Organisasjon

A-larm er en landsdekkende bruker- og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet. Vi er et supplement til offentlige tjenester med tilbud til hele familien. - A-larm har selvhjelpsideologien som grunnstamme, og fokuserer på å kombinere fag- og erfaringskompetanse. - Vi jobber for åpenhet om rus og behandling. - Vi har fokus på den enkeltes muligheter og ressurser. - Vi jobber for at brukere og pårørende kan bygge nettverk i et rusfritt miljø. - A-larm driver forebyggende arbeid gjennom utadrettet informasjonsvirksomhet, og samarbeider med andre organisasjoner og det offentlige tjenesteapparatet. - Vi arbeider for å påvirke hvordan man som bruker eller pårørende blir møtt av samfunnet. - Gjennom A-larm kan man få opplæring og veiledning i likemannsarbeid og brukermedvirkning. På denne måten kan erfaringene man har gjort seg gjøre en forskjell for andre, både på individ- og systemnivå. A-larm har brukerrepresentanter i en rekke råd og utvalg.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme