Om ADHD Norge / Romerike Lokallag

Målet er å spre kunnskap om diagnosen AD/HD. Drive likemannsarbeid for medlemmene og andre. Ha ungdoms- og barneaktiviteter.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme