Om Afghansk kvinnefelleskap

Forening er for afghanske kvinner som ønsker sosialt felleskap.