Om Aleneforeldreforeningen Romerike

Aktiviteter og nettverksbygging for aleneforeldre og deres barn i  Romerike. Aleneforeldreforeningen Romerike er ett lokallag under den  landsomfattende organisasjonen Aleneforeldreforeningen.  Tilbud for barn som bor ilag med bare en foreldrer. Ulike aktiviteter  for at barn og voksne skal møtes, bli kjent og kunne være til hjelp og  støtte i hverdagen.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme