Om Amnesty gruppe 167 Romerike

Amnesty international gruppe 167 Romerike. Hver høst arrangerer vi en Amnestykonsert i Lillestrøm med fokus på menneskerettighets forkjempere. Vi jobber med aktuelle aksjoner og med menneskerettighetsforkjempere i Colombia. Vi møtes privat ca 1 gang i måneden, og er ca 8-10 medlemmer. Nye medlemmer er velkommen.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme