Om Angstringen Lillestrøm

Foreningen har som formål å informere, rekruttere og legge til rette så mennesker med ulike typer angst kan delta i selvhjelpsgrupper. Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter: - Drifte foreningen ifølge retningslinjene og være en del av nettverket Angstringen Norge. - Arrangere informasjonsmøter. - Starte opp nye selvhjelpsgrupper. - Informere om angst og Angstringen i nærmiljøet.

Se andre lag og foreninger som driver med det samme